Gebelikte Hipertansiyon

Gebelikte Hipertansiyon

Hipertansiyon, gebelik döneminde maternal ve fetal mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir.

Gebelikte hipertansiyon tedavisine başlamak için kan basıncının ne olması gerektiği hususu tartışmalıdır. ABD’de tedavi 160/105 mm Hg ve üzerine önerilirken, Kanada ‘da 140-150/90 mmHg’nın üzerine tedavi önerilmektedir. Komorbidite (örn; diyabet, KAH, KBH) varlığın- da hedef kan basınçları 130-139/80-89 mmHg olarak belirlenmiştir. Avusturalya’da 160/90 mmHg’nın üzerinde tedavi başlanırken; sistolik 110 mmHg’nın altına inilmesi önerilmemek- tedir. NICE 2011’e göre komplikasyon yapmamış kronik hipertansiyonu olan gebelerde hedef değer 150/100 mmHg’nin altı olmalıdır. Bu hastalarda diyastolik kan basıncı 80 mmHg’nin altına düşürülmemelidir.Hedef organ hasarı gelişmiş gebelerde (böbrek hasarı vb.) KB 140/90 mmHg’nın altına indirilmelidir.

Sekonder hipertansiyon var ise uygun tedavi planlanmalıdır.

Hafif-orta derece hipertansiyon ve preeklampsi: Pre-eklampsi tanısı alan hastada gestasyonel yaş uygunsa doğum gerçekleştirilir. Preeklampsi doğum zamanından çok daha önce ortaya çıkmışsa ve kan basıncı 150/100 mmHg’nın üzerinde ise tedavi başlanmalıdır. Preeklampsite davisinde yüksek (>160/110 mmHg) ve düşük (<120/80 mmHg) kan basıncı değerlerinden kaçınılmalıdır.

Şiddetli hipertansiyonu (>160/110 mmHg) olan hastalarda tedavi konusunda görüş birliği vardır. Hedef intraserebral kanamayı ve anne ölümlerini engellemektir. Şiddetli hipertansiyonda tedavi: Tedavide öncelikli hedef hipertansif ensefalopati, hemoraji veya eklampsi gelişiminin en- gellenmesi için ortalama arteryal kan basıncının dakikalar içerisinde %25 düşürülmesidir. Saatler içerisinde de kan basıncı 160/100 mmHg’nın altına düşürülmelidir. Anti-hipertansif ilaç seçimi:24 çalışmanın (2949 kadın) değerlendirildiği bir meta-analizde ilaçlardan parenteral labetalol, hidralazin ve oral nifedipinin maternal ve fetal yan etkilerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu ilaçların birbirlerine üstünlükleri gösterilememiştir.

Gestasyonel hipertansiyon ya da kronik hipertansiyonu olan gebelerde ilk seçilecek ilaç: Metildopa’dır . 0.5-3 gr/gün, 2-4 bölünmüş dozlarda verilmelidir. İkinci olarak; labetalol, nifedi- pine, hidralazine, hidroklorotiyazid (kategori C) seçilebilir.

Acil durumlarda intravenoz labetolol, oral metildopa ya da oral nifedipin endikasyonu vardır. Hidralazin perinatal istenmeyen olaylara neden olduğu için kullanılmamaktadır. Hipertansif krizlerde uzun süreli uygulamalardan kaçınmak kaydıyla intravenoz nitroprussid yararlı olabilir.

Kalsiyum suplemantasyonu, balık yağı ve düşük doz aspirin gebelerde önerilmez. Ancak erken başlangıçlı preeklampsi durumlarında profilaktik olarak aspirin kullanılabilir.

 

Bize Ulaşın

Doçent Dr. Müberra Namlı Kalem

Hasta Hikayeleri
Videolar
Hasta Yorumları
Melda Yılmaz

Hocam işinin ehli sizi her zaman rahatlatan ve hamile kalmadan önce ve hamilelik sürecinizde hertürlü problemde yanınızda olan bir doktor. Şimdi oğlumuzu kucağımıza her aldığımda iyi ki Müberra hanım diyorum.

Şeyma Delen

Gönül rahatlığı ile gidebilirsiniz. Güler yüzü, bilgisi ve enerjisi ile bizi kendi yakını gibi karşıladı. Güler yüzünün yanında işini yaparken ki ciddiyeti ve bilgiye dayalı duruşu bizi çok rahatlattı. Sağlık işinin ciddiyeti ile insalığının güzelliğini çok iyi dengelemiş, naif, sakin birisi. Kendisini tanıdığımıza çok mutlu olduk.

Canan Caner

Kızımın adet düzensizliği şikayetleri sebebiyle genel kontrol amacıyla hocamı tercih ettik hocam kızımı incitmeden gücendirmeden muayene etti kendisine çok teşekkür ederim.

Hatice Karataş

Müberra hocam yumurtalık kistlerimi almıştı geçtiğimi ay kendisiyle başarılı bir operasyon geçirdik kendisine benim bu hassas dönemimde yanımda olduğundan dolayı çok teşekkür ederim.

İlgili Uygulamalar
Ürojinekoloji

Ürojinekoloji, özellikle kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji branşlarının kadınlarda aşırı aktif mesane, pelvik organ sarkmaları, idrar kaçırma şi..

Devamı >
Normal Doğum ve Sezeryan

Normal Doğum Süreçleri Normal doğumun daha açıklayıcı ismi spontan vajinal doğumdur. Yani doğal olarak kendiliğinden başlayan bebeğin vajinal yolla ç..

Devamı >
Gebelikte Hipertansiyon

Hipertansiyon, gebelik döneminde maternal ve fetal mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Gebelikte hipertansiyon tedavisine başlamak i..

Devamı >
NIPT Testi

Non-İnvaziv Prenatal Tanı (NIPT Testi) NIPT Testi Nedir? NIPT testi, herhangi bir girişimsel müdahale olmadan sadece anneden alınan kan örneği üzeri..

Devamı >
Ultrasonografi

Ultrasonografi Nedir? Ultrasonografi insan kulağının duyamadığı yüksek frekanslı ses dalgalarının dokuya gönderilmesi ve dokulardan yansıyan ses dalg..

Devamı >
Gebelik Öncesi

Bebek Sahibi Olmaya Karar Verdiğinizde Hamile kalmaya çalışmak sabır gerektiren bir süreçtir. Hamilelik öncesi vücudunuzu tanımanız, yumurtlama dönem..

Devamı >
Üreme Cerrahisi

Reproduktif Cerrahi (Üreme Cerrahisi) İnfertilite vakalarının birkısmı optimal fertilite başarısına ulaşmak için cerrahi işlemlere gereksinim duyabil..

Devamı >
Vajinal Cerrahi

Vajinal cerrahi, yalnızca vajinal yol kullanılarak gerçekleştirilen jinekolojik ameliyatlardır. Karında kesi olmadığı için hastanede kalış ve iyileşme..

Devamı >
Histeroskopik Cerrahi

Histeroskopi, özel optik bir cihazla vajinadan girilerek  vajina, rahim ağzı, rahim içi ve tüplerin rahime açılan kısmının değerlendirilmesidir. Hi..

Devamı >
Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi, genel anestezi altından göbek deliğinden karın içerisine giren bir teleskop yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Teleskop ile bölge görünt..

Devamı >